Seminarie

Bengt Wahlström är en mycket anlitad föredragshållare och moderator i Sverige, Norden och övriga Europa. Varje år möter han tusentals deltagare i diskussioner, seminarier och utbildningsprogram kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Under årens lopp har Bengt hunnit med ett par tusen föredrag och seminarier. Varför ska ni välja Bengt?
  • Innehåll i världsklass.
  • Skräddarsytt.
  • Omatchad bredd.
Passa på att boka en av Sveriges mest seniora rådgivare inom omvärldsanalys!